زانو درزدار سبک | زانو درزدار سنگین

زانو درزدار سبک و سنگین

زانو درزدار سبک ، زانو درزدار سنگین ، قیمت زانو درزدار ، لیست قیمت فروش و خرید زانو درزدار سبک و سنگین

شرح کالا سایز (اینچ) قیمت هر عدد زانو درزدار سنگین تست گاز (تومان) قیمت هر عدد زانو درزدار سبک (تست آب) (تومان)
زانو درزدار 1/2 1.250 1.150
زانو درزدار 3/4 1.850 1.700
زانو درزدار 1 2.300 2.100
زانو درزدار 1-1/4 4.200 3.400
زانو درزدار 1-1/2 5.400 4.350
زانو درزدار 2 8.300 6.800
زانو درزدار 2-1/2 13.400 11.000
زانو درزدار 3 18.200 14.500
زانو درزدار 4 29.200 26.500
زانو درزدار 5 62.700 45.100
زانو درزدار 6 82.500 66.000
زانو درزدار 8 193.000 143.000
زانو درزدار 10 333.000 تماس بگیرید
زانو درزدار 12 783.000 تماس بگیرید
زانو درزدار 14 1.485.000 تماس بگیرید
زانو درزدار 16 2.060.000 تماس بگیرید
لطفا به مطالب این صفحه امتیاز دهید